Nicki Minaj : que signifie son tatouage en lettres chinoises ?

Le

nicki minaj tatouage