Paroles We Speak Hip Hop feat. Afasi, Kase. O, Maccho, Abass & KRS One

Le - Par .

Afasi:

Micidi mic check mic check ett och två ett och två,
Af-afasi på micen ingeting som do kan ändra på,
Ut me de nya in med det gammla, men snabba på att ta mig fram på svenska,
I brooklyn för vi snackar samma språk,