Paroles Bruk Bruk (I Need Your Lovin')

Le - Par .

Oh Oh Ooh Oh
Oh Oh Ooh Oh

Let's Take It Back Back Back Back
Oh Oh Ooh Oh

Yeah
Bruk Bruk

Oh Oh Ooh Oh
I Need Your Lovin
I Need Your Lovin
Oh Oh Ooh Oh
I Need Your Lovin
I Need Your Lovin
Oh Oh Ooh Oh
I Need Your Lovin
I Need Your Lovin
Oh Oh Ooh Oh
I Need Your Lovin
I Need Your Lovin

Let's Take It Back Back Back Back

Yeah
Bruk Bruk

Lyrics © Kobalt Music Publishing Ltd.

Dillon Hart Francis