Paroles Put It Down

Le - Par .

I'll put it down
I'll put it down
I'll put it down, down, down, down
Do-do-do-do

I-I-I'll
I'll put it down, o-o-o-o-down
Put it down, o-o-o-o-down
I-I-I'll
I'll put it down, o-o-o-o-down
Put it down, o-o-o-o-down
I-I-I'll
I'll put it down, o-o-o-o-down
Put it down, o-o-o-o-down
I-I-I'll
I'll put it down, o-o-o-o-down
Put it down, o-o-o-o-down
I-I-I'll

Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop
Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop
Don't stop, top, top, top, top...
One, two, three, drop!

I'll put it down

I'll put it down
I'll put it down
I'll put it down, down, down, down
Do-do-do-do--

Come on o-o-on
I'll put it down, o-o-o-o-o-o-o-down
Put it down, o-o-o-o-down
I'll put it do-o-o-o-own
I'll put it do-o-o-o-own
I'll put it do-o-o-o-own
I'll put it do-o-o-o-own
I'll put it down

Lyrics © BMG Rights Management

Nick Van De Wall