Paroles Baby Doll

Le - Par .

Dèpi ou rantré an vi An mwen
Dèpi jou la kè'w gadé mwen
Tout biten yenki chanjé
Dépi ou ka santi'w byen
Sé sa ki enpòwtan pou mwen
My baby, baby baby
Ou sé prinèl a zyé, a zyé, a zyé an mwen
Ou sé prinèl a zyé, a zyé, a zyé an mwen

Lè'w ka gadé mwen, lé'w ka souri ban mwen
Sa ka chouboulé tout an didan an mwen
Baby doll, baby doll
Pi ou ka gwandi é pi ou ka sanm mwen
Pépa rété san vou janmen
Baby doll, baby doll
Paskè mwen enmé'w
Tou senplèman, tou senplèman
Baby mwen enmé'w
Tandrèman, tandrèman

Ou si fwajil
Sa mwen lé ba'w, on vi idéal
Mond la sa si bwital
Mwen lé protéjé'w
Baby ou ka fè mwen fonn
Chak minit é sègond
Kè nou ka pasé ansanm
Ka fè mwen santi mwen si vivan
Mè ki jan on nonm ou on fanm
Pé fè pou maltrété
On tikò si inosan, On tikò si inosan
Anponjan mwen péké jan
Touché prinèl a zyé an mwen
Non non non non non
Non non non non non
Anponjan mwen péké jan
Touché prinèl a zyé an mwen
Non non non non non
Non non non non non

Lè'w ka gadé mwen, lé'w ka souri ban mwen
Sa ka chouboulé tout an didan an mwen
Baby doll, baby doll
Pi ou ka gwandi é pi ou ka sanm mwen
Pépa rété san vou janmen
Baby doll, baby doll
Paskè mwen enmé'w
Tou senplèman, tou senplèman
Baby mwen enmé'w
Tandrèman, tandrèman

Dèpi ou rantré an vi An mwen
Dèpi jou la kè'w gadé mwen
Tout biten yenki chanjé
Dépi ou ka santi'w byen
Sé sa ki enpòwtan pou mwen
My baby, baby baby
Ou sé prinèl a zyé, a zyé, a zyé an mwen
Ou sé prinèl a zyé, a zyé, a zyé an mwen

Christy Campbell