NRJ En direct

NRJ HITS

NRJ NOUVEAUTES

NRJ LA PLAYLIST DU MERCREDI

NRJ LA PLAYLIST

NRJ LA PLAYLIST URBAN LATINO

NRJ 13 HITS A LA SUITE

NRJ LA MAXI PLAYL'HITS

NRJ HITS NEVER STOP

NRJ LA BO DE TA LIFE

NRJ LA PLAYLIST DES DARONS

NRJ BEST OF BIG HITS

NRJ NEW HITS FRIDAY

NRJ LA PLAYLIST DU MATIN

NRJ LA PLAYLIST DE L'APREM

NRJ LA PLAYLIST DU SOIR